Στη συγκεκριμένη ανάρτηση μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις που πήραν οι μικροί δημοσιογράφοι του σχολείου μας, οι «Eurotravellers», από δασκάλους και μαθητές που ταξίδεψαν στην Ευρώπη και συμμετείχαν στην 4η, 5η και 6η συνάντηση Erasmus+ WIGU των εταίρων στην Ιταλία, την Ουαλία και τη Φινλανδία!

1. You can click on the podcast below to listen to the recorded show about our 4th Erasmus+ WIGU meeting in Italy:

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/6177

2. Υou can click on the podcast below to listen to the recorded show about our 5th & 6th Erasmus+ WIGU meetings in Wales & in Spain as well:

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/6289

Απολαύστε!! ;)
#WIGU

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την καθηγήτριά μας της Πληροφορικής, κυρία Μαρία Πόπη, η οποία επιμελήθηκε όλες τις συνεντεύξεις και ήταν υπεύθυνη για τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τη δημοσίευσή τους στο European School Radio!