Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια χρηματοδότηση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020). Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει μεγάλη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή. Υποστηρίζει τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τις δεξιότητες.