Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές γνωρίζουν τι μπορούν να επιτύχουν, έχοντας υψηλές φιλοδοξίες και στόχους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή από πού προέρχονται, ότι έχουν την ευκαιρία να λάμψουν! Είναι ένα πρότζεκτ με επίκεντρο τους μαθητές. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης των σχολείων-εταίρων και να μη διαταράξουμε την ισορροπία του εθνικού προγράμματος σπουδών που καταρτίζεται σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά.Η συμμετοχή σε αυτό το έργο δε θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός φόρτος εργασίας, αλλά θα εφαρμοστεί ως επέκταση του προγράμματος σπουδών.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του προγράμματος εστιάσαμε στις σημαντικότερες κοινωνικές πτυχές του προγράμματος σπουδών της κάθε χώρας.Ο στόχος είναι να ενισχυθούν αυτές οι πτυχές με συγκεκριμένες ουσιώδεις δραστηριότητες, που θα δώσουν στους μαθητές έναν σκοπό να υλοποιήσουν. Γνωρίζουμε τις διαφορετικές υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών σε κάθε χώρα, και κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση, συζητήθηκαν όλες οι ανάγκες του προγράμματος σπουδών και εστιάσαμε σε αυτές που είναι εφικτές για όλους μας. Κάθε σχολείο-εταίρος μαζί με τους μαθητές θα προετοιμάσουν και θα εκθέσουν το έργο / τις δραστηριότητές τους σε μια «Made in …….έκθεση» στην Εθνική Συνέλευση της Ουαλίας - γιορτάζοντας και μοιράζοντας τους συνδέσμους τους με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, μαζί με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις δικές τους επιχειρηματικές δεξιότητες.